• O nas

PODSTAWOWE ZASADY MH CORP

F I N A N S E 

S P E K U L A C Y J N E

My wiemy że mentalnosć to najlepsza broń osób bogatych.

Finanse ukryte są właśnie w mentalności.

Używając umysłu oraz otoczenia do zdobywania podstaw zabezpieczenia życiowego, jesteś bogatszy o pieniądze których "nie wydajesz".

beauty-body-face-56884.jpg

P O Z I O M   K O M F O R T U 

Poziom komfortu to stan Twojego bogactwa. Zauważ że 80 % ludzi ciężko pracuje aby utrzymać poziom swoich finansów na podstawy życia, nie mając czasu na inteligentne działanie w celu zabezpieczenia tych podstaw w swoim życiu.

Działanie takie prowadzi do "kołowrotu" i "zapętlenia" działań, pogarszając nie tylko swój poziom komfortu, lecz także poziom podstawowych potrzeb życiowych, higieny, inteligencji oraz wartości indywidualnych.

 

W Y K O R Z Y S T U J

P R A W O

Prawo źle wykorzystywane w swoim życiu może Cię zniszczyć.

Nasza podstawowa zasada działania to wiedza odnośnie praw związanych z życiem indywidualnych osób podczas wykonywania codziennych czynności.

Wykorzystuj prawo do własnych celów i bogać sie na tym. 

Bogaci tak robią od wieków, a biedni kierują się strachem, bojąc się prawa.

 

addiction-aged-bench-58728.jpg

 

WAŻNA INFORMACJA !

Kupującemu nie przysługuje zwrot produktu ze względu na elektroniczny charakter sprzedawanych przedmiotów : dostarczane mu są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, kupując klient oświadcza jadnocześnie że spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy:

Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.