• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU MH CORP

  • Po zakupie klient ma 7 dni na opłacenie zamówienia, w przeciwnym wypadku zakup jest anulowany.
  • Kupującemu nie przysługuje zwrot produktu ze względu na elektroniczny charakter sprzedawanych przedmiotów : dostarczane mu są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, kupując klient oświadcza jadnocześnie że spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy:

Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  • W razie pytań można się kontaktować z biurem obsługi klienta pod e-mailem BIURO@ILUMINATI.EU